Desktop

Mobil

IPad

Nyt fra Research & Analyse

Skrevet af

Af Kim Wyon

T&N Hospitality Advisors har oprustet med ny Research- og Analyseafdeling, der skal styrke det løbende rådgivningsarbejde inden for især markedsanalyser og feasibility studies med mere dybtgående, metodiske analyser. Målet er at skabe branchens bedste og mest vidensfunderede analysegruppe.

TN Hospitality Advisors er blevet styrket med en ny afdeling for Research og Analyse. På det seneste er to nye medarbejdere tiltrådt – Frederik Bengtsson og Frederik Pedersen, der begge samtidig er kandidatstuderende på CBS. Den nye afdeling ledes af Troels Rasmussen, der har været ansat hos T&N siden 2019 og selv har faglig baggrund i Social Sciences og Service Management, også fra CBS.

”Frederik Bengtsson læser Management of Innovation & Business Development og Frederik Pedersen læser Finance and Strategic Management. I den nye afdeling har vi dermed alle forskellige fagkompetencer, men vi deler samme passion for hospitality-branchen. Og lige præcis denne kombination af fælles passion og forskellig fagindsigt i gruppen ser jeg som en stor styrke,” siger Troels Rasmussen.

Den nye analytiske tilgang

TN Hospitality Advisors har altid stået stærkt på rådgivningsmarkedet, hvilket særligt skyldes partnernes lange og bredt funderet brancheerfaring både på det operative plan og med projektudvikling. Den nye Research- og Analyseafdeling er i denne forbindelse et naturligt videre skridt, der skal styrke det interne vidensarbejde, der ligger til grund for den løbende rådgivning – ikke mindst markeds- og behovsanalyser og feasibility studies.

”Styrken hos TN Hospitality Advisors har altid været den skarpe indsigt og store brancheerfaring som partnerne selv har. Med den nye Research- og Analyseafdeling er der imidlertid kommet en ny og mere dybtgående akademisk tilgang. Denne nye kombination af brancheerfaring og metodisk analysearbejde hos TN Hospitality Advisorshelt nye muligheder for at støtte hospitality-branchen,” siger Troels Rasmussen.

Hotelbranchen i Danmark er i stigende grad blevet internationaliseret, og det gælder også vores gæster. Der er derfor også større behov for at se markedsudviklingen ikke kun i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv, men også internationalt. Ved at grave et spadestik dybere i analysearbejdet med nye metoder for modelberegning, er det eksempelvis i højere grad muligt at kortlægge og forudse segmenteringen af de rejsende, hvilket støtter TN Hospitality Advisorss rådgivning både i forhold til kommunale og regionale strategiske turismeovervejelser men også det mere konkrete arbejde med konceptudvikling, så de rette hotelprodukter med størst potentiale udvikles til de rette lokaliteter.

Go-to konsulenterne

På sigt er det visionen, at den nye Research- og Analyseafdeling skal nå bredere ud til hele hospitality-branchen og være go-to konsulenterne, der kan tilbyde den nyeste og mest relevante viden inden for hotel- og turismebranchen – omsat til lokale og danske forhold.

”Vores arbejde er her i starten primært fokuseret på at støtte rådgivningen hos TN Hospitality Advisors hvad eksempelvis benchmarking, behovsanalyser og feasibility studies angår. Målet er at skabe markedets bedste og mest vidensfunderede analysearbejde. På sigt har vi dog også planer om at dele vores markedsindsigt mere bredt i form af whitepapers og måske premium-nyhedsbreve, så vi dermed etablerer en løbende dialog med hele hospitality-branchen,” slutter Troels Rasmussen.