Desktop

Mobil

IPad

Lederrekruttering

Skrevet af

Af Kim Wyon

T&N Hospitality Advisors styrker rekrutteringsafdelingen med ansættelsen af Lone Møller. I den forbindelse udvides rekrutteringstilbuddet til også at omfatte ledere til hospitality-branchen. Dette sker i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst som følge af en stigende erkendelse i branchen af, at ledelsesrekruttering er en opgave for specialister med rette menneskekundskab, empati og faglig erfaring til at sammensætte ledelsesteam til en ny tids udfordringer.

TN Hospitality Advisors styrker rekrutteringsafdelingen og udvider sit engagement fra at finde de rette talenter til den øverste direktion til nu også at omfatte branchens mange ledere. Denne nye satsning sker i forbindelse med ansættelsen pr 1. november af Lone Møller, som har lang erfaring med værdiskabende rekruttering og i øvrigt også som hoteldirektør.

Teamwork har aldrig været vigtigere

Med ansættelsen af Lone Møller er ikke kun kapaciteten men også kompetencen inden for rekruttering nu blevet udvidet hos TN Hospitality Advisors. I en tid med udtalt mangel på kvalificeret arbejdskraft ser TN Hospitality Advisors det som en naturlig opgave, at kunne støtte branchen med at sætte hele ledelsesholdet. Samtidig er satsningen en følge af en stigende erkendelse på direktionsgangene af, at rekruttering er en opgave for specialister, og at udfordringen ikke blot kræver et godt netværk men også tiden, evnen og viljen til at fordybe sig i opgaven med at finde den helt rette match til rette stilling. Med den stigende fokus på medarbejdertrivsel og ikke mindst gæsteoplevelse, så har teamwork i hotelbranchen aldrig været vigtigere – også i ledergruppen.

”God rekruttering kræver lige dele hjerne og hjerte, plejer jeg at sige. Det kræver naturligvis indsigt i, hvordan man spørger ind til de rette faglige kompetencer og dermed også sørge for, at de enkelte medarbejdere i ledelsesteamet komplementerer og supplerer hinanden. Men kemien i teamet er ligeså afgørende. Vores opgave som rekrutteringskonsulenter er derfor at støtte ledelsen med at finde en kandidat, der ikke kun har de rette faglige kompetencer men også fungerer godt i teamet på det menneskelige plan, så vi kan sætte et stærkt hold, der både har gnisten, gejsten og viljen” siger Lone Møller.

Forskellighed er en styrke

At kunne tage bestik af en virksomheds værdier og DNA som rekrutteringskonsulent kræver, at man har et skarpt øje for at kunne identificere nøglepersoner og trivselsambassadører i virksomheden. Det vil sige de medarbejdere og ledere, der sørger for, at ideerne, målene og visionen også i praksis omsættes til gode arbejdsrelationer og gode gæsteoplevelser. Hoteldirektøren er naturligvis selv en nøgleperson, der skal sikre, at de overordnede forretningsmæssige mål opnås. Men en ledergruppe skal også være optimeret med andre bærende nøglepersoner, der skal have særlig talent for at bære teamånden videre og motivere hele organisationen.

”Vi taler naturligvis med en direktør om, hvilke profiler, der ville være de optimale til ledelsesgruppen. Som mennesker og kollegaer har vi det ofte bedst i selskab med ligemænd. Men når det gælder teamwork, skal man imidlertid være varsom med kun at ansætte folk, der ligner en selv i forhold til styrker. I et team skal man som udgangspunkt rent fagligt komplementere hinanden og dermed være forskellige. Men ethvert team består også af nøglepersoner, der er vigtige ikke kun for den faglige professionelle sammensætning men også for teamånden både i ledelsesgruppen og hele virksomheden. Det kræver særlig indsigt og erfaring at identificere og supporte sådanne nøglepersoner og dermed styrke ikke kun ledelsesteamet men hele virksomheden.”

Rekrutteringsarbejdet kræver også fokus på værdier og match heraf i forhold til øvrige nøglepersoner og kandidaten.

Det er mennesker af kød og blod vi skal sparre med i teamet, og det ville være fordomsfuldt at tro, at man nødvendigvis har fundet rette kandidat, når blot man har eksekveret en klassisk jobsamtale. Man skal give sig tid, være nysgerrig og gøre sig umage. Den ideelle dynamik i et ledelsesteam i et foranderligt marked stiller nemlig også krav om empati hos rekrutteringskonsulenten,” slutter Lone Møller.

Hør mere om muligheden for rekrutteringsrådgivning fra TN Hospitality Advisors ved at kontakte Lone Møller direkte på Lone.moller@tnhospitalityadvisors.com eller tlf. 2446 9064.

Lone Møller

Lone Møller
Foto: Chad T. Charlton


Lone Møller har sit afsæt i hotelbranchen igennem mere end 20 år heraf som direktør i mere end 10 år. Hun har en diplomleder-uddannelse og er uddannet coach og stressmaster. Hun har været konsulent hos FUGL LEONHARDT i 5½ år og haft selvstændig konsulentvirksomhed i 14 år. Lone Møller er startet hos TN Hospitality Advisors pr. 1. november 2022.

”Åbenhed, engagement og nærvær er min tilgang til enhver opgave. At holde fokus på hver enkelt opgave og afstemme forventninger. For at finde det optimale match er det vigtigt for mig at forstå og kende kandidaten både som person og fagligt. Og forstå og kende virksomhedens samlede profil med ledelsestyper, kultur og værdier” siger Lone Møller.